Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

Újmédia-kutatás és hallgatói pályázat a Médiatudományi Intézetben

• Publikálva: 2016.08.05. 13:00 • Címke: Médiatudományi Intézet, tanulmányok, elemzések • Forrás: Kommunikációs Igazgatóság, Intézményi Kommunikációs Osztály

A szólásszabadság érvényesülését a közösségi médiában, az internetes médiatartalmak elemzését a Big Data eszközeivel, a feledtetéshez való jog kialakulását és a hozzájárulás fogalmának online alkalmazását mutatja be az a négy idei tanulmány, amely az NMHH Médiatudományi Intézetének tavaly indított újmédia-kutatása keretében készült el. A közösségi oldalak, internetszolgáltatók és közvetítőszolgáltatók társadalomra és a szólásszabadságra gyakorolt hatását vizsgáló kutatás részeként idén több tanulmány is várható még, sőt, az intézet ősszel tudományos konferenciát is rendez a témában. 

Az intézet médiatörténeti és összehasonlító tematikájú kutatási ágaiban az idén eddig kilenc tanulmány készült el, így például az osztrák és a magyar sajtóellenőrzés összehasonlítását az első világháború ideje alatt elemző tanulmánya Magyar Rádió társadalmi-politikai-gazdasági helyzetét 1956-ban és azt közvetlenül megelőzően vizsgáló mű vagy a zaklatás és a cyberbullying büntetőjogi összevetését elvégző értekezés. Előkészület alatt áll 41 további tanulmány és 8 kiadvány is.

Az NMHH tudományos műhelye megalakulásától fogva egyedüliként Kárpát-medencei médiakutatást is végez, amelyet négy határon túli magyar régió – Kárpátalja, Erdély, Vajdaság és Felvidék – mellett idén kiterjesztett Szlovénia, Ausztria és Horvátország magyarlakta területeire is. A jelenlegi kutatás –amelynek eredményei 2016 végére várhatók – összegyűjti a régiókban magyar nyelven működő médiumokat és vizsgálja működési körülményeiket.

Az intézet tehetséggondozási programja keretében december 1-jéig egyetemi hallgatók NMHH-pályázatra jelentkezhetnek. Erre olyan tudományos dolgozatokat várnak média- és a hírközlési jogi témákban, amelyek a jövőre Miskolcon megrendezendő XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia állam- és jogtudományi szekciójában nevezhetők. A kétévente, idén harmadik alkalommal kiírt felhívásra beadott pályázatok szerzői közül tíz hallgató nyerhet egyenként százezer forintos kutatási ösztöndíjat. A pályázattal az NMHH ösztönözni kívánja a média vagy hírközlési joggal foglakozó hallgatók kutatásait, lehetőséget ad számukra, hogy innovatív eredményeik beépüljenek a szakmai köztudatba, emellett a hírközlési és médiajog területén a témában jártas, művelt szakemberek, kutatók utánpótlásához kíván hozzájárulni.

Az intézet kiadási és tudományos ismeretterjesztő tevékenységének részeként – hogy a nagyobb lélegzetű tudományos művek és a legfontosabb külföldi szakirodalom magyar nyelven is megjelenjenek – az elkészült tudományos munkák egy részét online is hozzáférhetővé teszi a honlapján. A szervezet a kiadványait szakmai partnereinek – egyetemeknek, iparági szereplőknek, tudományos műhelyeknek – is eljuttatja kiadási és tudományos ismeretterjesztő tevékenységének részeként. Idén az online felületen megjelenő kiadványok gyűjteménye a Média és identitás 2. című tanulmánykötettel (Médiatudományi Könyvtár-sorozat) és a Magyar sajtójogi szabályok annotált gyűjteménye 1848-1989. című művel (Médiatudományi Tanulmányok-sorozat) gazdagodott.

2016-ban három eredeti magyar mű (Személy és személyiség a jogban, Magyar sajtótörténet, Szólásszabadság és médiajog a 21. század elején 3.) és öt fordított mű lát napvilágot az angol és francia szólásszabadság-antológiától kezdve a művészi kifejezés szabadságán át a média és a demokrácia viszonyáig. Az intézet az öt éve indított In Medias Res című tudományos folyóiratának minden megjelent tanulmányát szintén elérhetővé tette az interneten, legyen szó Ferenc pápa és a véleménynyilvánítás kapcsolatáról, a blaszfémia válfajairól és büntetéséről az iszlám jogban vagy az újságírás, a drónok és a jog háromszögéről. A szervezet blogot is üzemeltet, ahol hetente több, ismeretterjesztő bejegyzést is közzétesz. Változatos nemzetközi témákat dolgoznak fel a munkatársak, amelyek a szerbiai tévéilletéktől kezdve a Yahoo szolgáltató e-mail-elemzési gyakorlatán keresztül akár a török forrásvédelmi jogesetek ismertetéséig terjednek.