Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

Információk és közérdekű adatok a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsáról

Médiatanács tagjai

Nincs kép ikon (80x64)

A Médiatanács elnökét és négy tagját az Országgyűlés – a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával – kilenc évre választja egyidejű, listás szavazással.

Elérhetőség

Kapcsolat almenükép (80x64)

A Médiatanács címe, központi telefon- és faxszáma, e-mail címe, weboldalának elérhetősége.

A Médiatanács ügyrendje

Ülés, ügyrend almenükép (80x64)

Az NMHH Médiatanácsa a 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 131. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg.

Feladat- és hatáskör

Working, activity icon (80x64)

A 2010. évi CLXXXV. törvény határozza meg a Médiatanács feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét. Napi működését az ügyrend szabályozza.

Felügyeleti és ellenőrzési tervek

Monitoring, transparency, nagyító (80x64)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2012. évi piacfelügyeleti, általános hatósági felügyeleti és ellenőrzési terve.

Felügyeleti szerv

Ikon – parlamenti beszámolók (80x64)

A Médiatanács a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság önálló hatáskörű, az Országgyűlés felügyelete alatt álló, jogi személyiséggel rendelkező szerve.

Országgyűlési beszámolók

Ikon – parlamenti beszámolók (80x64)

A Médiatanács a törvény szerint minden év május 31-ig előterjeszti az Országgyűlésnek a megelőző évi tevékenységére vonatkozó beszámolóját.

Nyilvántartások, bejelentés

Médiaszolgáltatások nyilvántartása kis leadkép (80x64)

Az Médiatanács által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokat teljeskörűen közzétesszük.

Szerződések

Szerződés kis leadkép (80x64)

A társszabályozó szervezetek és a Médiatanács az önkéntes jogkövetés érdekében megkötött közigazgatási szerződései.

Pályázatok

Pályázatok almenükép (80x64)

Az NMHH Médiatanácsa, illetve jogelődje, az Országos Rádió- és Televízió Testület által kiírt pályázatok.